शब्दलुब्ध

'आवडती वस्तू लोभाने' जवळ ठेवून घ्यावी, समोर येईल त्याला दाखवत राहावी, असं कितीदा वाटतं. मला आवडलेल्या शब्दकृतींचा हा ठेवा!

Name:
Location: India

Friday, April 14, 2006

हवेत अत्तर तरते गं!

ऋतुराज वसंताच्या येण्याची चाहूल आत्तापर्यंत कोकिळेचा सूर, अमलताशाचा, भरगच्च मोरपिसाऱ्याचा रंग आणि आंबेमोहोराचा, शिरीषाचा गंध यांतून लागायची. हा लेख वाचल्यानंतर त्या यादीत कडुनिंब सुद्धा विराजमान झालाय!4 Comments:

Blogger Nandan said...

Nice. Pune-Solapur pravas karoon yavasa vatatay.

1:42 AM  
Blogger Wasant said...

Aho Nandan, kaDunibhaachee jhaaDe kaay sagaLeekaDech baghaayalaa miLataat. widarbhaat tar raangaach raangaa disataat hyaa jhaaDaanchyaa.

2:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

I had read it and loved it even then. I experience this every year. There is kadunimba in front of my home. I always wonder how that smells so superb?

Meenu

5:12 PM  
Blogger Ravimukul said...

Havet Attar Tarate G... ha Mazach Lekh punha vaachatana majaa aali.
Manapasoon Dhanyavaad.
tumacha,
Ravimukul

6:19 PM  

Post a Comment

<< Home